Charles Mason Remey

Charles Mason Remey (15 Mei 1874 – 04 February 1974) Guardian ke-dua Agama Baha’i Menjalani masa tujuh puluh lima tahun pengabdian yang didedikasikan kepada agama Baha’i, yang berpuncak pada pengangkatannya oleh Soghi Effendi, sebagai penggantinya dan sebagai Guardian ke-dua agama Baha’i. Dari Proklamasi Mason Remey Sejarah Awal Charles Mason Remey dilahirkan di Burlington, Lowa pada … More Charles Mason Remey

Guardian Pertama Shoghí Effendí Rabbání

Shoghí Effendí Rabbání (1 Maret 1897 — 4 November 1957) Guardian Pertama Agama Baha’i Selama 36 tahun menjabat sebagai Guardian Pertama Agama Baha’i, berdasarkan pengangkatannya di dalam Wasiat dan Perjanjian (Will and Testament) dari Abdu’l Baha’ pada tahun 1921 sampai dia meninggal dunia, Agama Baha’i berkembang menjadi agama global. Guardian agama pertama yang tercinta ini, … More Guardian Pertama Shoghí Effendí Rabbání

Karakteristik Pemeluk Agama Baha’i

Di dalam Agama Baha’i terdapat karakteristik-karakteristik dimana semua pemeluk Baha’i diwajibkan untuk selalu dan bersama-sama menjalankannya, sehingga dapat mewujudkan tujuan utama Agama Baha’i yaitu perdamaian dan keharmonisan dunia. Adapun karakterisktik utama tersebut adalah : Seorang pemeluk Baha’i harus selalu aktif di dalam pencarian ilmu pengetahuan, pencarian kebenaran akan ajaran Tuhan. Oleh karena itu dalam Agama … More Karakteristik Pemeluk Agama Baha’i

Tujuh Lilin Persatuan Dunia (Seven Canddles of Unity)

Di dalam ajaran Agama Baha’i Terdapat 7 Lilin Persatuan (The Seven Candles of Unity). Baha’í percaya bahwa Agama Baha’í akan dapat mempersatukan umat manusia seluruhnya jika ke-tujuh lilin persatuan ini telah dinyalakan. Soghi Effendi Imam atau Guradian pertama Agama Baha’i menulis di dalam bukunya “The World Order of Baha’u’llah” yang menyatakan bahwa Abdul Baha (Putra … More Tujuh Lilin Persatuan Dunia (Seven Canddles of Unity)

AGAMA BAHA’I DI BAWAH PERWALIAN GUARDIAN (BAHA’I ORTODOKS )

ABDU’L BAHA “PUSAT DARI PERJANJIAN” Agama Baha’i yang berada di bawah perwalian Guardian, dibedakan oleh penerimaan Wasiat dan Perjanjian (Will and Testament) dari Abdu’l Baha, putra dari Nabi dan Pendiri Agama, sebagai sebuah pemahaman Ilahi, dokumen yang suci, kekal dan abadi, yang melukiskan Lembaga-Lembaga penting dari Tatanan Administrasi yang unik, yang bersama dengan penerapan Hukum-Hukum … More AGAMA BAHA’I DI BAWAH PERWALIAN GUARDIAN (BAHA’I ORTODOKS )